Drug use statistics Library Home Home Universiteit van Amsterdam

[Bookstore]

De besluitvorming rond drugs in de Europese Unie

Subtitle

Author: Tim Boekhout van Solinge
Pages: 191
Language: Dutch
Date: 2000
ISBN 90 5330 285 9
Price: € 20

 

Binnen de Raad, de Commissie en het Parlement van de Europese Unie komen drugs uitvoerig ter sprake. Ook op de agenda van de Europese Raad, de top van regeringsleiders en staatshoofden, vormen zij een vast thema. Voor landen die geen deel uitmaken van de Unie geldt als voorwaarde voor samenwerking dat zij maatregelen nemen tegen drugs. Zelfs in het kader van de handelscontacten en de ontwikkelingssamenwerking stelt de Europese Unie dergelijke eisen. Zij is daarmee een belangrijke speler geworden op het bijzondere terrein van de internationale drugscontrole.

De Europese besluitvorming rond drugs is complex en ondoorzichtig. Dit boek geeft een overzicht van de drugsmaatregelen van de Unie en gaat uitvoerig in op de wijze waarop het beleid tot stand komt. Bovendien wordt verklaard waarom drugs zo prominent op de Europese agenda zijn gekomen en welke politieke functie dit dient. De studie maakt duidelijk dat de Brusselse bureaucratie de drugsproblematiek niet helpt oplossen maar eerder in stand houdt.

Dit boek maakt deel uit van de serie studies over drugsbeleid van het Centrum voor Drugsonderzoek (CEDRO) van de Universiteit van Amsterdam. Het is niet alleen nuttig voor mensen die geïnteresseerd zijn in internationaal en Europees drugsbeleid, maar ook voor degenen die meer willen begrijpen van de wijze waarop EU-beleid tot stand komt.


Inhoudsopgave | Handleiding
Last update: May 25, 2016