Drug use statistics Library Home Home Universiteit van Amsterdam

[Bookstore]

De besluitvorming rond drugs in de Europese Unie

Subtitle

Author: Tim Boekhout van Solinge
Pages: 191
Language: Dutch
Date: 2000
ISBN 90 5330 285 9
Price: € 20

 

Inhoudsopgave

Algemene inleiding en handleiding

1 Achtergrond, verantwoording en methodologie
1.1 Achtergrond: internationale drugscontrole
1.2 Verantwoording en methodologie

2 De bevoegdheden vr en na het Verdrag van Maastricht
2.1 Inleiding
2.2 Het institutioneel kader vr Maastricht
2.3 Europese initiatieven op drugsgebied vr Maastricht
2.4 Het institutioneel kader sinds Maastricht
2.5 Het Akkoord van Schengen
2.6 Het Verdrag van Amsterdam
2.7 Conclusie

3 De trias van Commissie, Raad en Parlement
3.1 Inleiding
3.2 De Europese Commissie
3.3 De Raad
3.4 Het Europees Parlement
3.5 Competentiestrijd over het drugsdossier
3.6 De machtsvraag en het democratisch deficit
3.7 Conclusie

4 De Europese besluitvorming rond drugs en haar dynamiek
4.1 Inleiding
4.2 Drugs op de politieke agenda
4.3 Het politieke gebruik van drugs
4.4 Het proces van agendering
4.5 Drugs en de bureaucratische dynamiek
4.6 Het EU-drugsvraagstuk als vicieuze cirkel
4.7 Internationale samenwerking op drugsgebied
4.8 Conclusie

5 Slot: Een EU-drugsbeleid?
5.1 Inleiding
5.2 Harmonisering van het drugsbeleid?
5.3 De gemeenschappelijke optredens
5.4 De Actieplannen en strategien inzake drugs
5.5 Conclusie

Noten

Geraadpleegde literatuur

Inhoudsopgave | Handleiding
Last update: May 25, 2016