CEDRO (2002), Kleine, maar groeiende minderheid van Nederlanders gebruikt illegale drugs. Press release. Amsterdam: CEDRO.
© Copyright 2002 CEDRO Centrum voor Drugsonderzoek

[Rapport] [English]

Kleine, maar groeiende minderheid van Nederlanders gebruikt illegale drugs

vrijdag 30 augustus 2002

In augustus 2002 heeft het Centrum voor Drugs Onderzoek (CEDRO) van de Universiteit van Amsterdam zijn onderzoek voltooid naar het druggebruik van de Nederlandse bevolking. Op maandag 2 september om 09.00 uur wordt het onderzoek gepubliceerd op de website van het CEDRO: www.cedro-uva.org. Er is gekeken naar het gebruik van alcohol, tabak, rustgevende middelen en slaapmiddelen, cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, hallucinogenen (waaronder LSD), psychotrope paddestoelen (paddo's), opiaten (waaronder heroïne), vluchtige stoffen (zoals lijm en tri), drugs uit de smartshop, en prestatieverhogende stoffen (zoals anabole steroïden). Het onderzoek werd in 2001 gehouden onder 18.000 willekeurig uit de bevolkingregisters gekozen Nederlanders van 12 jaar en ouder en wijst uit dat het druggebruik in Nederland langzaam toeneemt.

Sinds de eerste nationale steekproef in 1997 is het ooit gebruikt hebben van bijvoorbeeld cannabis gestegen van 15.6% van de bevolking naar 17,0 % in 2001. De gemiddelde leeftijd waarop deze Nederlanders met cannabis beginnen is gelijk gebleven. Zowel in 1997 als in 2001 is deze leeftijd 19,7 jaar. Waren er in 1997 nog circa 325.000 Nederlanders die eens per maand of vaker een joint opstaken, in 2001 zijn dat er bijna 408.000 (zie voor betrouwbaarheidsinterval tabel 5.6a). Ook het gebruik van zogenoemde party drugs stijgt. Zo is het percentage Nederlanders dat ooit cocaïne heeft gebruikt, gestegen van 2,1% naar 2,9% tussen 1997 en 2001. Het gebruik van ecstasy en amfetamine gaat gelijk op. Beide stoffen waren in 1997 door 1,9 % van de bevolking ooit gebruikt, in 2001 is dat gestegen tot 2,9%.

Het 'ooit gebruik' van cannabis komt het meest voor in de leeftijd tussen 20-24 jaar, en is in die leeftijdsgroep gestegen van 31,7% in 1997 naar 41,9% in 2001. Cannabisgebruik neemt sterk af na de leeftijd van 25 jaar, met opnieuw een scherpe daling na 35 jaar (zie voor gedetailleerde gegevens tabel 6.5a). 'Cocaïne ooit gebruik' in de groep tussen 20 en 24 jaar oud is gestegen van 3,9% in 1997 naar 8,6% in 2001. Ruwweg 1 op de 10 'ooit gebruikers' heeft ook nog cocaïne gebruikt in de maand voorafgaande aan het interview. Dit betekent dat het 'laatste maand gebruik' van cocaïne in Nederland 0,4% bedraagt van de bevolking van 12 jaar en ouder (was 0,2% in 1997). Voor alle illegale drugs geldt dat het 'ooit gebruik' ervan aanzienlijk hoger ligt dan het 'actueel gebruik'.

Druggebruik komt nog steeds het meeste voor in Amsterdam. In deze stad heeft 38,1% van de bevolking van 12 jaar en ouder ooit cannabis gebruikt. In Rotterdam is dat 22,4%, gemiddeld in het hele land 17,0% en in de dunst bevolkte gemeenten van Nederland 11,4%.

CEDRO vraagt aan alle 'laatste jaar gebruikers' van illegale drugs waar zij die hebben gekocht. Het blijkt dat het koopgedrag van de druggebruikers niet verandert. Behalve cannabis worden in coffeeshops bijna nooit andere drugs gekocht (zie voor precieze informatie over 'plaats van drugsverkrijging' de tabellen 7.1 t/m 7.11).

In de bijlagen van dit persbericht vindt u informatie over:

  1. 'Ooit gebruik' van alle drugs, inclusief legale, in Nederland, Amsterdam en Rotterdam, in percentages van de bevolking van 12 jaar en ouder in 1997 en 2001;
  2. 'Laatste maand gebruik' van alle drugs, inclusief legale, in Nederland, Amsterdam en Rotterdam, in percentages van de bevolking van 12 jaar en ouder in 1997 en 2001;
  3. Vergelijking 'ooit gebruik' en 'laatste maand gebruik' van een aantal drugs tussen Nederland in 2001 en het Verenigd Koninkrijk in 2000, in percentages van de betreffende leeftijdgroepen.

Uitvoerige informatie over druggebruik per drug, per leeftijd of per gemeentesoort is beschikbaar in de publicatie Licit and illicit drug use in the Netherlands van M. Abraham, H. Kaal en P. Cohen (CEDRO/Mets en Schilt 2002). De gedrukte uitgave van het onderzoek is vanaf begin september beschikbaar.

Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van VWS en uitgevoerd in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het NIPO. Door de overheid wordt dit onderzoek gebruikt als officiële bron van druggebruikgegevens van de Nederlandse bevolking.

Noot voor de redactie:
Dit bericht kunt u ook vinden op internet: http://www.uva.nl/actueel/. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hendrien Kaal, telefoon: 020-525 4061/06-2398 6269, Peter Cohen, telefoon: 020-525 4278/06-22789441, of Manja Abraham (vanaf 5 september), telefoon: 020-525 7439.

Tabel 1: Ooit-gebruik van drugs in Nederland, Amsterdam en Rotterdam (12 jaar en ouder), in 1997 en 2001.
  Nederland Amsterdam Rotterdam
Drug
1997 2001 1997 2001 1997 2001
Tabak
67,9
66,4
71,8
68,8
65,8
64,8
Alcohol
90,2
91,6
88,7
87,2
86,2
86,2
Slaapmiddelen
17,4
18,5
23,8
20,8
19,0
19,0
Rustgevende middelen
19,6
16,3
22,9
20,9
19,6
15,4
Cannabis
15,6
17,0
36,7
38,1
18,5
22,4
Cocaïne
2,1
2,9
9,4
10,0
3,4
5,2
Amfetamine
1,9
2,6
6,0
6,6
2,7
3,8
Ecstasy
1,9
2,9
7,0
8,7
2,2
4,3
Hallucinogenen
1,8
1,3
6,3
4,8
1,8
2,2
   LSD
1,2
1,0
4,5
4,1
1,1
2,1
Paddo's
1,6
2,6
6,6
7,6
2,4
4,4
Opiaten
11,7
8,2
21,4
12,6
12,5
7,3
   Morfine
4,1
3,1
4,4
4,4
4,7
3,0
   Codeïne
7,3
5,0
16,0
7,2
7,5
4,4
   Heroïne
0,3
0,4
1,8
1,3
0,4
0,9
Vluchtige stoffen
0,5
0,8
1,9
2,6
0,6
1,1
Smart drugs
.
2,5
.
7,1
.
3,1
   Herbal ecstasy
.
1,0
.
2,9
.
1,5
   Guarana etc.
.
1,7
.
4,9
.
1,9
Prestatie bevorderende drugs
0,9
0,7
1,5
0,8
0,8
0,7
Moeilijke drugs
4,1
4,9
14,3
15,5
5,3
7,3
Geen drugs
5,2
5,3
6,0
7,8
6,7
9,1
Totaal aantal respondenten
21.959
17.655
3.710
3.934
2.320
2.547
Moeilijke drugs zijn cocaïne, amfetamine, ecstasy, hallucinogenen (exclusief paddo's), heroïne.
Geen drugs is geen van de in de tabel genoemde drugs.
Bron: Abraham et. al. (2002), Licit and illicit drug use in the Netherlands 2001. Amsterdam: CEDRO/Mets en Schilt.

 

Tabel 2: Laatste maand gebruik van drugs in Nederland, Amsterdam en Rotterdam (12 jaar en ouder), in 1997 en 2001.
  Nederland Amsterdam Rotterdam
Drug
1997 2001 1997 2001 1997 2001
Tabak
34,3
30,2
42,0
36,7
35,2
32,8
Alcohol
73,3
75,1
71,5
73,5
67,1
68,8
Slaapmiddelen
5,5
6,4
7,9
7,1
6,1
6,8
Rustgevende middelen
4,9
5,0
7,3
6,2
5,3
4,6
Cannabis
2,5
3,0
8,1
7,8
3,3
5,0
Cocaïne
0,2
0,4
1,0
1,2
0,4
0,9
Amfetamine
0,1
0,2
0,3
0,3
0,1
0,2
Ecstasy
0,3
0,5
1,1
1,1
0,1
1,0
Hallucinogenen
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
   LSD
.
0,0
.
0,0
.
0,2
Paddo's
0,1
0,1
0,6
0,3
0,1
0,1
Opiaten
1,0
1,0
4,2
1,2
1,2
1,2
   Morfine
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
   Codeïne
0,9
0,7
3,6
0,9
0,8
0,8
   Heroïne
0,0
0,1
0,3
0,1
0,0
0,2
Vluchtige stoffen
0,0
0,1
0,2
0,5
0,1
0,2
Smart drugs
.
0,3
.
1,2
.
0,5
   Herbal ecstasy
.
0,0
.
0,1
.
0,2
   Guarana etc.
.
0,2
.
0,8
.
0,3
Prestatie bevorderende drugs
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,1
Moeilijke drugs
0,5
0,8
2,0
2,1
0,5
1,5
Geen drugs
17,8
18,2
18,0
18,9
21,8
22,1
Totaal aantal respondenten
21.959
17.655
3.710
3.934
2.320
2.547
Moeilijke drugs zijn cocaïne, amfetamine, ecstasy, hallucinogenen (exclusief paddo's), heroïne.
Geen drugs is geen van de in de tabel genoemde drugs.
Bron: Abraham et. al. (2002), Licit and illicit drug use in the Netherlands 2001. Amsterdam: CEDRO/Mets en Schilt.

 

Tabel 3: Ooit-gebruik en laatste maand gebruik drugs in Nederland (2001) en Engeland en Wales (2000) (leeftijdsgroepen 16-59 jaar en 16-29 jaar).
Ooit-gebruik
Leeftijd 16-59 Leeftijd 16-29
Drug
Nederland (2001) E&W (2000) Nederland (2001) E&W (2000)
Cannabis
22,6
27
35,1
44
Cocaïne
3,9
5
5,5
10
Amfetamine
3,4
11
5,9
22
Ecstasy
3,9
5
8,9
12
Paddo's
3,5
6
7,5
11
Laatste maand gebruik
Leeftijd 16-59 Leeftijd 16-29
Drug
Nederland (2001) E&W (2000) Nederland (2001) E&W (2000)
Cannabis
3,9
6
8,7
14
Cocaïne
0,5
1
1,1
2
Amfetamine
0,3
1
0,6
2
Ecstasy
0,7
1
1,6
3
Paddo's
0,1
0
0,3
1
Bron: Ramsay et. al. (2001), British Crime Survey. London Home Office Research. Abraham et. al. (2002), Licit and illicit drug use in the Netherlands 2001. Amsterdam: CEDRO/Mets en Schilt.
Gegevens voor Engeland en Wales zijn slechts bekend voor de leeftijdsgroep 16-59. Om een correcte vergelijking te kunnen maken zijn de Nederlandse schattingen herberekend voor de betreffende leeftijdsklasse.